Wellbeing klucz do szczęścia pracownika

//Wellbeing klucz do szczęścia pracownika

Dobry biznes, dobra praca, dobre życie, dobre samopoczucie, dobre zdrowie, dobre relacje, dobre … wszystko to co nas wspiera i nam służy jest istotą wellbeingu oraz wpływa na nasze poczucie szczęścia.

Dzisiaj nowoczesne organizacje, które chcą budować przewagę konkurencyjną stają przed wyzwaniem zadbania o dobrostan psychiczny i fizyczny swoich pracowników. Zaczynamy rozumieć, że dobrostan jest największą wartością, a człowiek może realizować w pełni swój potencjał, kiedy jest zdrowy, ma dobre samopoczucie, odczuwa satysfakcję i zadowolenie z życia.

Wellbeing klucz do szczęścia pracownika

Wraz ze wzrostem świadomości oraz pojawieniem się nowego pokolenia pracowników, wzrasta obecnie oczekiwanie, że praca dostarczy czegoś więcej niż środki do życia, możliwość awansu i rozwoju zawodowego. Oczekiwania te dotyczą głębszych wartości, poczucia sensu, zapewnienia rozwoju, także w innych obszarach, niewiązanych bezpośrednio z wykonywaną pracą zawodową, bardziej indywidualnego podejścia i zrozumienia, co sprawia, że dany pracownik odczuwa satysfakcję z pracy.

W praktyce oznacza to wspieranie dobrostanu pracowników poprzez dostrzeżenie różnych ich potrzeb wynikających z wieku, doświadczenia zawodowego i życiowego, osobowości, zainteresowań, systemu wartości, stylu pracy, stanu zdrowia czy czynników wpływających na motywację.

Aby stworzyć w organizacji środowisko pracy wspierające szczęście i wellbeing pracownika, które przełoży się bezpośrednio na satysfakcjonujące wyniki biznesowe, organizacja musi odpowiedzieć sobie na początek na kilka pytań:

Co uszczęśliwia naszych pracowników? Jakie czynniki wpływają na to, że czują się w pracy dobrze? Co możemy zrobić jako organizacja, oraz nasi liderzy, aby pracownicy czuli dumę, satysfakcję i z chęcią przychodzili do pracy? Jak możemy w holistyczny sposób zadbać o szczęście i wellbeing pracowników?

Badanie poziomu wellbeingu

Wdrożenie programów wellbeingu może pomóc rozwijać się zarówno pracodawcom jak i pracownikom, lecz aby programy były skuteczne i dopasowane do potrzeb pracowników konkretnej organizacji, muszą one posiadać informację, co pomogłoby zwiększyć poczucie dobrostanu jej pracownikom. W tym celu można wykorzystać np. gotowe narzędzie stworzone przez Wellbeng Institute – Wellbeing Index Control, dzięki niemu w prosty sposób można sprawdzić, czy i na ile pracownicy są zadowoleni i usatysfakcjonowani ze swojej pracy.

Narzędzie to może być także wykorzystane do zarządzania ryzykiem kadrowym, pozwalając zminimalizować zagrożenie odpływu pracowników.

Podczas badania pracownicy wypełniają elektroniczną, anonimową ankietę, zawierającą pytania związane z głównymi obszarami wpływającymi na odczuwanie dobrostanu w pracy, a pracodawca dostaje raport obejmujący badane obszary ryzyka z sugerowanymi rozwiązaniami problemów.

Więcej informacji na stronie www.wellbeingindexcontrol.com

Wellbeing a benefity

Liczne benefity często niewątpliwie bardzo cenne, nie zastąpią pracownikom poczucia równowagi między życiem zawodowym i osobistym, satysfakcji z rozwoju, doceniania za swoje osiągnięcia, wpływu na swoją pracę i organizację. Nie zrekompensują także pracownikowi nadmiernego obciążenia pracą, presji, braku czasu dla rodziny, na swoje pasje czy odpoczynek. Stres i zmęczenie, ma wpływ na życie z sferze prywatnej i zawodowej.

Po pierwsze pracownicy, którzy są sfrustrowani, wypaleni zawodowo, którzy odczuwają stres spowodowany przeciążeniem pracą czy mobbingiem, nie doceniają tych benefitów.

Po drugie ludzka natura jest taka, że szybko przyzwyczajmy się do dobrych rzeczy, jeśli są one spowodowane czynnikami zewnętrznymi, a nie naszą wewnętrzną potrzebą, z czasem przestają być dla nas atrakcją i nagrodą i oczekujemy czegoś więcej i więcej.

Po trzecie, istnieje ryzyko, że firmy zaczynają się ścigać w oferowaniu benefitów, aby pozyskać talenty, a wtedy już nie ma miejsca na wellbeing, na troskę o człowieka, tylko robi się wyścig, kto da więcej.

Świadoma organizacja, która dba o swoich pracowników i ich wellbeing, zdaje sobie sprawę, że po zaspokojeniu potrzeb podstawowych, które zapewnia nam praca i wynagrodzenie dające poczucie bezpieczeństwa, mamy potrzebę realizacji potrzeb wyższego rzędu.

Wprowadzając wellbeing do organizacji należy zadbać przede wszystkim o ten psychiczny – mentalny, który opiera się na czynnikach wewnętrznych, jest to proces bardziej czasochłonny, wymagający od organizacji większego zaangażowania, lecz właśnie on przynosi najlepsze i długotrwałe efekty.

W tym zakresie można świetnie wykorzystać wiedzę, jaką dostarcza nam psychologia pozytywna, która może być wspaniałą bazą programów wellbeingu w organizacji, ponieważ wiedza, jaką oferuje, może wnieść wiele dobrego w życie ludzi, poprzez szerokie zastosowanie w pracy indywidualnej, może także przysłużyć się do rozwoju biznesu, dzięki wiedzy i wartościom jakie ma do zaoferowania organizacjom i ich pracownikom.

Wprowadzenie do programów rozwojowych pracowników w organizacjach nauki o szczęściu, pozytywności, siłach charakteru, optymizmu czy odporności psychicznej może zwiększyć nie tylko odczuwanie dobrostanu przez pracowników, ale także zwiększyć przewagę konkurencyjną, ponieważ stanowią one, odmienną od powszechnie stosowanej w firmach oferty edukacyjnej i rozwojowej.

Korzyści ze szczęścia

Wg. Sonji Lyubomisrky badaczki związanej z nurtem psychologii pozytywnej, która od ponad 20 lat zajmuje się badaniem szczęścia, jego odczuwanie wpływa na:

 • lepsze samopoczucie;

 • wzrost poziomu osobistej energii;

 • wzrost kreatywności i twórczości;

 • wzrost samoświadomości i pewności siebie;

 • lepsze relacje międzyludzkie;

 • wzrost zaangażowania;

 • bardziej odporny system immunologiczny;

 • lepsze zdrowie psychofizyczne;

 • wydłużenie życia.

Pracownicy szczęśliwi i zadowoleni są bardziej entuzjastycznie nastawieni, efektywni, innowacyjni, otwarci na nowe oraz zaangażowani w co robią, oraz jak podają badania są:

 • 43% bardziej produktywni (Hay Group);

 • 86% bardziej kreatywni (UC Berkley);

 • korzystają ze zwolnienia chorobowego o 36% mniej (Gallup);

 • generują o od 26 do 61% mniejszą rotację (Gallup).

Dobre praktyki – szczęśliwe firmy

Liderami wśród firm, które dbają o szczęście pracowników są m.in. Zappos, Google, Ikea, Vingin, szczególnie ta ostatnia zbudowała swoją strategię na szczęściu i radości pracowników, a dzięki temu odnosi spektakularne sukcesy biznesowe.

Nic dziwnego, skoro właściciel Virgin Richard Branson, tak wypowiada się o pracownikach;

„Siłą są ludzie. To prawdziwy motor każdego biznesu. Dobrzy ludzie nie tylko są kluczowi dla firmy, oni są firmą!

Znalezienie ich, zarządzanie nimi, inspirowanie ich i zatrzymanie przy sobie to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed przywódcami biznesowymi, a to czy uda ci się temu sprostać, czy wręcz przeciwnie, na dłuższą metę odgrywa decydującą rolę w sukcesie i rozwoju Twojego biznesu. (…) Ci z pierwszej linii mogą zadecydować o sukcesie albo porażce biznesu.”

Również w Polsce coraz więcej firm ma świadomość, jak ważne jest wprowadzenie wellbeingu, organizacje te, mogą starać się uzyskać wyróżnienie w postaci certyfikatu Wellbeing Leader.

Na corocznych konferencjach „Wellbeing w praktyce” organizowanych przez Wellbeing Institute prezentowane są organizacje, które są takimi liderami wellbeingu w Polsce i wdrażają skuteczne programy zwiększające dobrostan pracowników.

Autor:

Agnieszka Czerkawska wellbeing expert, praktyk psychologii pozytywnej, coach, trener biznesu, przedsiębiorca. Współzałożycielka i Prezes Wellbeing Institute, kierownik merytoryczny i wykładowca pierwszych w Polsce Studiów podyplomowych Wellbeing w organizacji.

KONTAKT

CZERKAWSCY CONSULTING SZKOLENIA SP. Z O.O.

2019-08-30T18:14:17+00:00