Loading...
COACHING 2017-12-13T10:01:53+00:00

coaching_napis

AGNIESZKA CZERKAWSKA

COACH  MENTOR  TRENER

Kilka słów o mnie:

Jestem certyfikowanym Coachem (zgodnie ze standardami ICF), trenerem rozwoju osobistego, managerem, przedsiębiorcą.

Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest dobrostan (well-being).

Podczas pracy wykorzystuję wiedzę z zakresu psychologii pozytywnej oraz MBRS (Mindfulness Based Stress Reduction) czyli praktyki uważności, skierowanej na bieżącą chwilę, TU i TERAZ, wpływającej na redukcję poziomu stresu.

Jako Happiness Coach™ wspieram klientów w wykorzystaniu naturalnego potencjału, budowaniu pozytywności, samoakceptacji, zwiększeniu poczucia dobrostanu i szczęścia.

Jestem Wiceprezesem fundacji Polski Instytut Szczęścia oraz współzałożycielką Centrum Pozytywnego Rozwoju.

Z rozwojem osobistym jestem związana praktycznie od zawsze, z biznesem od 2008 roku. Prowadzę firmę consultingową EuroCertus zajmującą się doradztwem oraz pomocą firmom w ich rozwoju.

Wśród naszych klientów są przede wszystkim mikro i małe przedsiębiorstwa. Doradzaliśmy ponad 350 firmom i instytucjom, przeszkoliliśmy ponad 400 osób (szkolenia otwarte i zamnięte). Zrealizowaliśmy ok. 250 projektów inwestycyjnych o wartości ok. 850 mln zł. Pozyskaliśmy dla klientów ponad ok. 600 mln zł dofinansowania ze środków unijnych, najwyższa wartość zrealizowanego z sukcesem projektu wynosiła 500 mln zł.

Ukończyłam studia na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, studia podyplomowe z zakresu Innowacyjnego zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Studia Zawodowe Coachingu w Instytucie Komunikacji i Rozwoju Mukoid (certyfikat) zgodnie ze standardami ICF – najbardziej liczącej się w świecie organizacji zawodowej coachów International Coach Federation.

Jestem absolwentką studiów podyplomowych realizowanych przez SWPS na kierunku Psychologia Pozytywna.

Mentorem studiów jest prof. Martin Seligman z Positive Psychology Center, University of Pennsylvania, Filadelfia, USA, autor m.in. książek: Autentyczne szczęście oraz Pełnia życia. Profesor Seligman jest światowej sławy psychologiem, który rozpoczął erę psychologii pozytywnej. W jego ośrodku naukowo-dydaktycznym prowadzone są m.in. pierwsze studia z zakresu psychologii pozytywnej MAPPList rekomendujący .

Ukończyłam program MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction), który uczy metod i dostarcza narzędzi skutecznego radzenia sobie ze stresem w życiu, obniża ogólne napięcie psychofizyczne organizmu, znacznie podnosi jakość życia, zwiększa poziom pozytywnych emocji. Trening oparty jest m.in. świeckich technikach medytacyjnych. Jest to najpopularniejszy na świecie program rozwoju uważności opracowany przez Jona Kabat-Zinna, neurobiologa z University of Massachusetts w USA. Swoją wiedzę cały czas pogłębiam uczestnicząc w programie praktyki formalnej.

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach, kursach i warsztatach z zakresu coachingu, rozwoju osobistego, Vedic Art., jestem certyfikowanym trenerem metody Mapa Marzeń Mapa Celów. Uczyłam się od najlepszych trenerów z Polski i z zagranicy m.in.  T. Harv Eker The Millionaire Mind Intensive  Program, Briana Tracy Psychologia sprzedaży.

BUSINESS COACHING DLA WŁAŚCICIELI FIRM I MANAGERÓW

Business Coaching to indywidualny proces wsparcia lidera w osiąganiu jego celów biznesowych związanych z rozwojem firmy oraz zwiększeniem dochodów.

Pomaga znaleźć rozwiązania służące m.in. podniesieniu własnej motywacji, skuteczności, przedsiębiorczości i kreatywności.

Jest procesem zorientowanym na teraźniejszość i przyszłość, na rozwój i sukces.

Stwarza okazję do lepszego przyjrzenia się swojej sytuacji, poszerzenia perspektywy, a dzięki temu dostrzeżenia nowych możliwości i rozwiązań, optymalizacji procesów zarządczych.

Zwiększa świadomość swojego potencjału, umiejętności i możliwości, swoich mocnych ale też słabych stron, ograniczających przekonań i schematów myślenia oraz umiejętności podejmowania trafnych decyzji, radzenia sobie ze stresem, może wpływać korzystnie na dobrostan (well-biling).

Jako Twój Coach gwarantuję pełną uważność, empatię, zaangażowanie i dyskrecję.

ZYSKASZ TO, CZEGO POTRZEBUJESZ, BO TO TY OKREŚLASZ CEL COACHINGU!

Potencjalne korzyści z business coachingu:

 • Zwiększenie sprzedaży i dochodów firmy

 • Szybsze i/lub efektywniejsze realizacje celów

 • Rozwój kompetencji zarządczych

 • Inspirowanie i motywowanie siebie oraz zespołu do pracy

 • Efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów

 • Wyznaczanie celów w oparciu o strategię firmy

 • Większa satysfakcja z pracy

 • Efektywniejsze delegowanie i egzekwowanie zadań

 • Poprawa wizerunku firmy

 • Poprawa relacji z klientami współpracownikami, partnerami biznesowymi

 • Zwiększenie dobrostanu (well-being)

 • Work-life balance – osiągnięcie harmonii między pracą a rodziną i lepsze zarządzanie

 • Lepsze radzenie sobie ze stresem

KORZYŚCI Z BUSINESS COACHINGU POTWIERDZINE W BADANIACH

40% największych firm na świecie, według rankingu Fortune 500, korzysta z coachingu. Ponad 90% ankietowanych organizacji potwierdza, że coaching może zapewnić konkretne korzyści dla organizacji i osób, które w nich pracują.

Badanie wykonane przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie Międzynarodowej Federacji Zrzeszającej Profesjonalnych Coachów ICF Global (International Coach Federation) opublikowane w 2009r. w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów.

Klienci coachingu wskazali poprawę w obszarach:

 • Pewność siebie (80%)

 • Związki (73%)

 • Kompetencje komunikacyjne (72%)

 • Wydajność w pracy (70%)

 • Równowaga życia zawodowego i osobistego(67%)

 • Zdrowie, dobre samopoczucie (63%)

 • Rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)

 • Organizacja życia osobistego (61%)

 • Zarządzanie firmą (61%)

 • Zarządzanie czasem (57%)

 • Efektywność zespołów (51%)

Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Zwrot z inwestycji w coaching:

1. 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,

2. prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,

3. średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

Rozwój osobisty to moja pasja ☺ 

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

 tel: 509 422 477

KONTAKT

CZERKAWSCY CONSULTING SZKOLENIA sp. z o.o.

 • ul. Cieplicka 11
  54-057 Wrocław

 • 509 422 477

 • biuro@czerkawscyconsulting.com